Okres Svidník – Správa katastra Svidník

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Svidník, katastrálny odbor

Obec a katastrálne územie

Belejovce
Belejovce

Beňadikovce
Beňadikovce

Bodružal
Bodružal

Cernina
Cernina

Cigla
Cigla

Dlhoňa
Dlhoňa

Dobroslava
Dobroslava

Dubová
Dubová

Dukovce
Dukovce

Fijaš
Fijaš

Giraltovce
Giraltovce
Stredná Hora

Havranec
Havranec

Hrabovčík
Hrabovčík

Hunkovce
Hunkovce

Jurkova Voľa
Jurkova Voľa

Kalanište
Kalanište

Kapišová
Kapišová

Kečkovce
Kečkovce

Kobylnice
Kobylnice

Korejovce
Korejovce

Kračúnovce
Kračúnovce

Krajná Bystrá
Krajná Bystrá

Krajná Poľana
Krajná Poľana

Krajná Porúbka
Krajná Porúbka

Krajné Čierno
Krajné Čierno

Kružlová
Kružlová

Kuková
Kuková

Kurimka
Kurimka

Ladomirová
Ladomirová

Lúčka
Lúčka

Lužany pri Topli
Lužany pri Topli

Matovce
Matovce

Medvedie
Medvedie

Mestisko
Mestisko

Mičakovce
Mičakovce

Miroľa
Miroľa

Mlynárovce
Mlynárovce

Nižná Jedľová
Nižná Jedľová

Nižná Pisaná
Nižná Pisaná

Nižný Komárnik
Nižný Komárnik

Nižný Mirošov
Nižný Mirošov

Nižný Orlík
Nižný Orlík

Nová Polianka
Nová Polianka

Okrúhle
Okrúhle
Šapinec

Príkra
Príkra

Pstriná
Pstriná

Radoma
Radoma

Rakovčík
Rakovčík

Rovné
Rovné

Roztoky
Roztoky

Soboš
Soboš

Stročín
Stročín

Svidnička
Svidnička

Svidník
Svidník

Šarbov
Šarbov

Šarišský Štiavnik
Šarišský Štiavnik

Šemetkovce
Šemetkovce

Štefurov
Štefurov

Vagrinec
Vagrinec

Valkovce
Valkovce

Vápeník
Vápeník

Vyšná Jedľová
Vyšná Jedľová

Vyšná Pisaná
Vyšná Pisaná

Vyšný Komárnik
Vyšný Komárnik

Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov

Vyšný Orlík
Vyšný Orlík

Železník
Železník

Želmanovce
Želmanovce