Hranica pozemku

Sponzorované odkazy:

Hranica pozemku je hranica podľa vlastníctva ak ju vlastníci navzájom rešpektujú a nie je medzi nimi sporná. Hranica pozemku je určená lomovými bodmi.