Lomový bod

Sponzorované odkazy:

Lomový bod pozemku je bod v ktorom sa mení smer hranice pozemku. Napríklad štvorec má štyri lomové body, pretože mení svoje hranice štyri krát. Pojem lomový bod sa využíva aj v iných prípadoch, napríklad lomový bod plynového potrubia, význam je však rovnaký.