Rozostavaný byt alebo nebytový priestor

Sponzorované odkazy:

Rozostavaný byt alebo nebytový priestor v katastri nehnuteľností je byt alebo nebytový priestor v takom dome, ktorý je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že je uzavretý obvodovými stenami a strechou. Ak potrebujete aby úrad správy katastra posúdil stavbu ako rozostavanú, musíte si nechať zhotoviť znalecký posudok súdnym znalcom z oboru stavebníctva.