Rozostavaná stavba

Sponzorované odkazy:

Rozostavaná stavba v katastri nehnuteľností sú to stavby s prideleným súpisným číslom a je aspoň tak rozostavaná, že je jasný tvar prvého nadzemného podlažia (tj. prízemia). Ak potrebujete aby úrad katastra nehnuteľností posúdil stavbu ako rozostavanú, musíte si nechať zhotoviť znalecký posudok súdnym znalcom z oboru stavebníctva.

Tlačivá pre zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností