Vyhláška 40/1931 Sb. z. a n. platná od 1.5.1931 do 1.1.1950

Sponzorované odkazy:

Vyhláška 40/1931 Sb. z. a n. platná od 1.5.1931 do 1.1.1950

Vyhláška ministerstva financí ze dne 12. března 1931 o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, pokud jde o obnovování pozemkového katastru v zemi České

Ministerstvo financí vyhlašuje podle § 1, odst. 3, zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona):

Pokud jde o obnovování pozemkového katastru (§ 23, odst. 2, katastrálního zákona) novým katastrálním měřením na podkladě československé jednotné sítě trigonometrických bodů, rozšiřuje se působnost katastrálního měřického úřadu v Plzni na obvody katastrálních měřických úřadů v Benešově, Blatné, Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Domažlicích, Falknově nad Ohří, Horšovském Týně, Chebu, Jindřichově Hradci, Kamenici nad Lipou, Kaplici, Klatovech, Kralovicích, Ledči nad Sázavou, Městě Teplé, Milevsku, Německém Brodě, Pelhřimově, Písku, Plané, Plzni, Prachaticích, Přešticích, Rokycanech, Sedlčanech, Strakonicích, Stříbře, Sušici, Táboře a Třeboni a působnost katastrálního měřického úřadu v Praze na obvody ostatních katastrálních měřických úřadů v zemi České.

Působnost v předchozím odstavci této vyhlášky stanovenou vykonává katastrální měřický úřad v Plzni svým oddělením pro nové měření a ostatní své agendy vykonává svým oddělením pro vedení pozemkového katastru.

Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 1. května 1931.

Dr. Engliš v. r.