Vyhláška 73/1938 Sb. platná od 1.5.1938 do 1.1.1950

Sponzorované odkazy:

Vyhláška 73/1938 Sb. platná od 1.5.1938 do 1.1.1950

Vyhláška ministerstva financií zo dňa 5. apríla 1938 o príslušnosti katastrálnych merníckych úradov, pokiaľ ide o obnovovanie pozemkového katastru v krajine Slovenskej.

Podľa § 1, odst. 3 zákona zo dňa 16. decembra 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovom katastre a jeho vedení (katastrálneho zákona), sa vyhlasuje:

Pokiaľ ide o obnovovanie pozemkového katastru (§ 28, odst. 2 katastrálneho zákona) novým katastrálnym riadením, rozšiřuje sa pôsobnosť katastrálneho merníckeho úradu v Banskej Bystrici na obvody katastrálnych merníckych úradov v Banskej Bystrici, Dolnom Kubíne, Krupine, Liptovskom Svätom Mikuláši, Lučenci, Rimavskej Sobote, Tornale a Zvolene, pôsobnosť katastrálneho merníckeho úradu v Košiciach na obvody katastrálnych merníckych úradov v Bardejove, Humennom, Kežmarku, Košiciach, Michalovciach, Prešove, Sečovciach, Spišskej Novej Vsi a Veľkých Kapušanoch a pôsobnosť katastrálneho merníckeho úradu v Bratislave na obvody ostatných katastrálnych merníckych úradov v krajine Slovenskej.

Pôsobnosť stanovenú v predchádzajúcom odseku tejto vyhlášky vykonávajú ktastrálne mernícke úrady v Banskej Bystrici a v Košiciach svojim oddeleniami pre nové meranie a ostatnú činnosť obstarávajú svojimi oddeleniami pre vedenie pozemkového katastru.

Táto vyhláška nabývá účinnosti dňom 1. mája 1938 a pozmeňuje čiastočne ustanovenia vyhlášky zo dňa 28. decembra 1928, č. 206 Sb. z. a n., o príslušnosti katastrálnych merníckych úradov, pokiaľ ide o obnovovanie pozemkového katastru, katastrálne práce oceňovacie a vtrieďovacie lebo autentifikačné.

Dr. Kalfus v. r.