Pozemkové úpravy

Sponzorované odkazy:

Pozemkové úpravy sa vykonávajú z dôvodu účelnejšieho usporiadania pozemkov a vlastníctva v obvode pozemkových úprav. Výsledkom je nové rozdelenie a umiestnenie pozemkov a (menej rozdrobené) vlastníctvo k nim.