Výpis z listu vlastníctva

Sponzorované odkazy:

Výpis z listu vlastníctva

Výpis z listu vlastníctva zobrazuje aktuálny stav na danom liste vlastníctva. Všetky zmeny sa postupne zapisujú a rušia v originály listu vlastníctva, výpis ukazuje len aktuálny stav bez predošlých zmien. Pre právne úkony je výpis z listu vlastníctva (overený správou katastra) dostatočný dokument a nie je potrebné požadovať kópiu originálu listu vlastníctva.

Výpis z listu vlastníctva vydáva a overuje správa katastra a spoplatňuje sa poplatkom (kolkom) 3€ pre informatívne účely alebo 8€ pre právne účely.

List vlastníctva – článok