Announcement: Správa katastra Žilina

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Žilina a jej kompetencie prevzal Okresný úrad , katastrálny odbor.

Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina

Tel.: 041 281 7811
Fax: 041 5620 426, 041 5643 118
E-mail: skza@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Žilina)

Od 1.1.2013 zanikol Katastrálny úrad v Žiline a jeho právomoci prevzala Správa katastra Žilina.

Ďalšie telefonické kontakty
041 281 7501 – kancelária riaditeľky
041 281 7811 – podateľňa
041 281 7805 – stránková miestnosť
041 281 7804 – odbor katastrálnych konaní

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľka Správy katastra:
Ing. Anna Štrengerová

Správa katastra Žilina na mape

GPS súradnice: 49.22647 N 18.73806 E alebo 49° 13′ 35.2914″ N 18° 44′ 17.016″ E

Kataster nehnuteľností Žilina, zodpovedný úrad Správa katastra Žilina, nadriadený úrad – Katastrálny úrad Žilina, zoznam katastrálnych území v okrese Žilina.