Správa katastra Tvrdošín

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Tvrdošín a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Tvrdošín, katastrálny odbor.

Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín

Tel.: 043 281 7784
Fax: 043 532 3998
E-mail: skts@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Tvrdošín)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľka Správy katastra:
Ing. Eva Mačorová

Zoznam katastrálnych území v okrese Tvrdošín.