Správa katastra Vranov nad Topľou

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Vranov nad Topľou a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Vranov nad Topľou, katastrálny odbor.

Kalinčiakova 878, P.O.BOX 28, 093 01 Vranov nad Topľou

Tel.: 057 281 8871
Fax: 057 446 4904
E-mail: skvt@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Vranov nad Topľou)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katasra:
JUDr. Alena Maščuchová

Zoznam katastrálnych území v okrese Vranov nad Topľou.