Správa katastra Banská Bystrica

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Banská Bystrica a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor.

Nám. Ľ. Štúra 1 , 974 05 Banská Bystrica
Doručovacia adresa pre Správu katastra Banská Bystrica je Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Podateľňa a klientske centrum pre poskytovanie údajov je Československej armády 7, 974 01 Banská Bystrica

Tel:
048 281 96 62 – Nám. Ľ. Štúra 1
048 281 96 79 – ul. ČSA 7 – podateľňa a registratúra
048 281 96 87 – ul. ČSA 7 – odd. technické, dokumentácie a poskyt. informácií
Fax: 048 413 24 35
E-mail: kubb@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Banská Bystrica)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra
JUDr. Jakub Šišovský

Správa katastra Banská Bystrica na mape

GPS súradnice: 48.73647 N 19.15159 E alebo 48° 44′ 11.2914″ N 19° 9′ 5.7234″ E

Zoznam evidovaných katastrálnych území na Správe katastra.