Správa katastra Sabinov

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Sabinov a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Sabinov, katastrálny odbor.

17. novembra 2, P.O.BOX 1, 083 01 Sabinov

Tel.: 051 281 8765
Fax: 051 452 0867
E-mail: sksb@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Sabinov)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra:
Ing. Vladimír Dujava

Zoznam katastrálnych území v okrese Sabinov.