Announcement: Správa katastra Prešov

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Prešov a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor.

Konštantínova 6, P.O.BOX 69, 080 01 Prešov

Tel.: 051 281 8505
Fax: 051 771 1573
E-mail: skpo@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Prešov)

Od 1.1.2013 zanikol Katastrálny úrad v Prešove a jeho právomoci prevzala Správa katastra Prešov.

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra:
JUDr. Daniel Švirk

Správa katastra Prešov na mape

GPS súradnice: 48.99917 N 21.24310 E alebo 48° 59′ 57.0114″ N 21° 14′ 35.1594″ E

Kataster nehnuteľností Prešov, zodpovedný úrad Správa katastra Prešov, nadriadený úrad – Katastrálny úrad Prešov, zoznam katastrálnych území v okrese Prešov.