Správa katastra Poprad

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Poprad a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor.

Currie č.3, P.O.BOX 1, 058 02 Poprad

Tel.: 052 281 8711
Fax: 055 772 5019
E-mail: skpp@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Poprad)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľka Správy katastra:
Ing. Viera Spišiaková

Zoznam katastrálnych území v okrese Poprad.