Okres Prievidza – Správa katastra Prievidza

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Prievidza, katastrálny odbor

Obec a katastrálne územie

Bojnice
Bojnice
Dubnica

Bystričany
Bystričany
Chalmová
Vieska

Chrenovec-Brusno
Brusno
Chrenovec

Chvojnica
Chvojnica

Cigeľ
Cigeľ

Čavoj
Čavoj

Čereňany
Čereňany

Diviacka Nová Ves
Diviacka Nová Ves
Vrbany

Diviaky nad Nitricou
Banky
Diviaky nad Nitricou
Ješkova Ves
Mačov

Dlžín
Dlžín

Dolné Vestenice
Dolné Vestenice

Handlová
Handlová
Morovno
Nová Lehota

Horná Ves
Horná Ves

Jalovec
Jalovec

Kamenec pod Vtáčnikom
Kamenec pod Vtáčnikom

Kanianka
Kanianka

Kľačno
Kľačno

Kocurany
Kocurany

Kostolná Ves
Kostolná Ves

Koš
Koš

Lazany
Lazany

Lehota pod Vtáčnikom
Lehota pod Vtáčnikom

Liešťany
Dobročná
Liešťany
Lomnica

Lipník
Lipník

Malá Čausa
Malá Čausa

Malinová
Mainová

Nedožery-Brezany
Brezany
Nedožery

Nevidzany
Nevidzany

Nitrianske Pravno
Nitrianske Pravno
Solka
Vyšehradné

Nitrianske Rudno
Nitrianske Rudno

Nitrianske Sučany
Nitrianske Sučany

Nitrica
Dvorníky nad Nitricou
Račice

Nováky
Nováky

Opatovce nad Nitrou
Opatovce nad Nitrou

Oslany
Osľany

Podhradie
Podhradie

Poluvsie
Poluvsie

Poruba
Poruba

Pravenec
Pravenec

Prievidza
Hradec
Malá Lehôtka
Prievidza
Veľká Lehôtka

Radobica
Radobica

Ráztočno
Ráztočno

Rudnianska Lehota
Rudnianska Lehota

Sebedražie
Sebedražie

Seč
Seč

Šútovce
Dolné Šútovce
Horné Šútovce

Temeš
Temeš

Tužina
Tužina

Valaská Belá
Valaská Belá

Veľká Čausa
Veľká Čausa

Zemianske Kostoľany
Zemianske Kostoľany