Okres Nové Mesto nad Váhom – Správa katastra Nové Mesto nad Váhom

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor

Obec a katastrálne územie

Beckov
Beckov

Bošáca
Bošáca

Brunovce
Brunovce

Bzince pod Javorinou
Dolné Bzince
Horné Bzince
Hrubá Strana
Hrušové

Čachtice
Čachtice

Častkovce
Častkovce

Dolné Srnie
Dolné Srnie

Haluzice
Haluzice

Hôrka nad Váhom
Hôrka nad Váhom

Horná Streda
Horná Streda

Hrachovište
Hrachovište

Hrádok
Hrádok

Kálnica
Kalnica

Kočovce
Beckovská Vieska
Kočovce
Rakoľuby

Lubina
Lubina

Lúka
Lúka

Modrová
Modrová

Modrovka
Modrovka

Moravské Lieskové
Moravské Lieskové

Nová Bošáca
Nová Bošáca

Nová Lehota
Nová Lehota

Nová Ves nad Váhom
Nová Ves nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom

Očkov
Očkov

Pobedim
Pobedim

Podolie
Podolie

Potvorice
Potvorice

Považany
Považany

Stará Lehota
Stará Lehota

Stará Turá
Stará Turá

Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice

Vaďovce
Vaďovce

Zemianske Podhradie
Zemianske Podhradie