Okres Partizánske – Správa katastra Partizánske

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Partizánske, katastrálny odbor

Obec a katastrálne územie

Bošany
Baštín
Malé Bošany
Veľké Bošany

Brodzany
Brodzany

Chynorany
Chynorany

Hradište
Hradište

Ješkova Ves
Ješkova Ves

Klátova Nová Ves
Janova Ves
Klátova Nová Ves

Kolačno
Kolačno

Krásno
Krásno

Livina
Livina

Livinské Opatovce
Livinské Opatovce

Malé Kršteňany
Malé Kršteňany

Malé Uherce
Malé Uherce

Nadlice
Nadlice

Nedanovce
Nedanovce

Ostratice
Malé Ostratice
Veľké Ostratice

Partizánske
Malé Bielice
Návojovce
Partizánske
Veľké Bielice

Pažiť
Pažiť

Skačany
Skačany

Turčianky
Turčianky

Veľké Kršteňany
Veľké Kršteňany

Veľké Uherce
Veľké Uherce

Veľký Klíž
Klíž
Klížske Podhradie

Žabokreky nad Nitrou
Žabokreky nad Nitrou