Okres Bánovce nad Bebravou – Správa katastra Bánovce nad Bebravou

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor

Obec a katastrálne územie

Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou
Biskupice
Horné Ozorovce
Malé Chlievany

Borčany
Borčany

Brezolupy
Brezolupy

Chudá Lehota
Chudá Lehota

Cimenná
Cimenná

Čierna Lehota
Čierna Lehota

Dežerice
Dežerice
Vlčkovo

Dolné Naštice
Dolné Naštice

Dubnička
Dubnička

Dvorec
Dvorec

Haláčovce
Haláčovce

Horné Naštice
Horné Naštice

Krásna Ves
Krásna Ves

Kšinná
Kšinná
Závada pod Čiernym Vrchom

Libichava
Libichava

Ľutov
Ľutov

Malá Hradná
Malá Hradná

Malé Hoste
Malé Hoste

Miezgovce
Miezgovce

Nedašovce
Nedašovce

Omastiná
Omastiná

Otrhánky
Otrhánky

Pečeňany
Pečeňany

Pochabany
Pochabany

Podlužany
Podlužany

Pravotice
Pravotice

Prusy
Prusy

Ruskovce
Ruskovce

Rybany
Rybany

Slatina nad Bebravou
Slatina nad Bebravou

Slatinka nad Bebravou
Slatinka nad Bebravou

Šípkov
Šípkov

Šišov
Šišov

Timoradza
Timoradza

Trebichava
Trebichava

Uhrovec
Látkovce
Uhrovec

Uhrovské Podhradie
Uhrovské Podhradie

Veľké Chlievany
Veľké Chlievany

Veľké Držkovce
Čuklasovce
Dolné Držkovce
Horné Držkovce

Veľké Hoste
Veľké Hoste

Vysočany
Vysočany

Zlatníky
Zlatníky

Žitná-Radiša
Radiša
Žitná