Správa katastra Košice – okolie, pracovisko Moldava nad Bodvou

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Košice – okolie, pracovisko Moldava nad Bodvou a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Košice – okolie, pracovisko Moldava nad Bodvou, katastrálny odbor.

Podhorská č. 28, 045 01 Moldava n. B.
Tel.: 055 281 8286
E-mail: skmb@skgeodesy.sk

(kataster nehnuteľností Moldava nad Bodvou)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Vedúci pracoviska:
Ing. Silvia Szalayová

Zoznam katastrálnych území v okrese Košice okolie.