Správa katastra Michalovce

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Michalovce a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Michalovce, katastrálny odbor.

Sama Chalúpku č. 18, 071 01 Michalovce

Tel.: 056 281 8301
Fax: 056 6871100
E-mail: skmi@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Michalovce)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľka Správy katastra:
JUDr. Ľudmila Svobodová

Zoznam katastrálnych území v okrese Michalovce.