Autorizovaný geodet, kartograf

Sponzorované odkazy:

Autorizovaný geodet, kartograf je osoba, ktorá garantuje správnosť a presnosť geodetických a kartografických prác. Má odborné vzdelanie a zložila skúšku odbornej spôsobilosti na výkon geodetických a kartografických činností. Samotné práce v geodézii a kartografii môže vykonávať ktokoľvek, ale výsledok musí byť overený autorizovaným geodetom a kartografom. Pokiaľ sa preberajú aj do katastra nehnuteľností, musia byť úradne overené

Viac informácií v článku Autorizovaný geodet a kartograf.