Announcement: Zoznam zákonov

Sponzorované odkazy:

Zoznam zákonov a právnych noriem priamo súvisiacich s katastrom nehnuteľností (obsah tejto kategórie)

  • Zákon 293/1992 – o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam

Staršie predpisy alebo predpisy pred novelizáciou nájdete v archíve.