Katastrálny portál – základné informácie

Sponzorované odkazy:

Katastrálny portál slúži na online prístup k údajom katastra nehnuteľností okamžite a bez nutnosti navštíviť správu katastra.

Kataster portál vznikol na základe zákona 215/1995 z. Z. v znení neskoších predpisov (§ 21). Bezplatné stránky katasterportál.sk sú spustené na základe zákona od septembra 2007, dovtedy od februára 2004 bol prístup ku katastrálnemu portálu spoplatňovaný.

Celkové náklady na spustenie katasterportál-u boli približne 42 mil. Sk (približne 1,4 mil. €), prevádzka za jeden rok si vyžiada náklady asi 9 mil Sk (približne 0,3 mil. €). Aj vzhľadom na obrovský rozsah údajov (13 mil. parciel, 1,4 mil. stavieb, takmer milión bytov a viac ako 20 mil. vlastníkov) si spustenie bezplatného katasterportál-u vyžiadalo niekoľko odkladov.

Katasterportál.sk umožňuje:

  • vyhľadávať pomocou evidovaných identifikátorov v rozsahu údajov jedného katastrálneho územia
  • vyhľadávať údaje pomocou grafického rozhrania (katastrálna mapa online)
  • vyhľadávať informácií o katastrálnom konaní (zistíte v akom stave je vaše podanie)
  • vytvárať PDF výstupy na základe výberu používateľa
  • generovať štatistiky o katastrálnych územiach (krajov, okresov, obcí)

Informácie z Katasterportál-u majú len informatívny charakter a nedajú sa požiť na právne účely, informácie z katastra nehnuteľností použiteľné na právne úkony sú spoplatňované.

Popis základných funkcií a vysvetlenie odborných výrazov nájdete v kategórii článkyAko používať Katasterportál.sk