Správa katastra Turčianske Teplice

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Turčianske Teplice a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Turčianske Teplice, katastrálny odbor.

SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice

Tel.: 043 281 7764
Fax: 043 492 4206
E-mail: sktr@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Turčianske Teplice)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľka Správy katastra:
Ing. Marek Ďordík

Zoznam katastrálnych území v okrese Turčianske Teplice.