Správa katastra Ružomberok

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Ružomberok a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Ružomberok, katastrálny odbor.

Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok

Tel.: 044 281 7740
Fax: 044 432 3590
E-mail: skrk@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Ružomberok)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľka Správy katastra:
Ing. Dagmar Smrekovská

Zoznam katastrálnych území v okrese Ružomberok.