Správa katastra Námestovo

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Námestovo a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Námestovo, katastrálny odbor.

Hattalova 367/15, 029 01 Námestovo

Tel.: 043 281 7724
Fax: 043 558 1888
E-mail: skno@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Námestovo)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra:
Ing. Jozef Chmeľ

Zoznam katastrálnych území v okrese Námestovo.