Správa katastra Martin

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Martin a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Martin, katastrálny odbor.

Severná 15, 036 01 Martin

Tel.: 043 281 7684
Fax: 043 413 6670
E-mail: skmt@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Martin)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra:
JUDr. Tatiana Fábryová

Zoznam katastrálnych území v okrese Martin.