Správa katastra Liptovský Mikuláš

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Liptovský Mikuláš a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor.

Kollárova 3, 031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: 044 281 7644
Fax: 044 551 4080
E-mail: sklm@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Liptovský Mikuláš)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľka Správy katastr:
Ing. Ľudmila Kušíková

Zoznam katastrálnych území v okrese Liptovský Mikuláš.