Správa katastra Kysucké Nové Mesto

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Kysucké Nové Mesto a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor.

Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Tel.: 041 281 7620
Fax: 041 421 1497
E-mail: skkm@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Kysucké Nové Mesto)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra:
Ing. Ladislav Ľorko

Zoznam katastrálnych území evidované na Správe katastra Kysucké Nové Mesto.