Správa katastra Dolný Kubín

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Dolný Kubín a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Dolný Kubín, katastrálny odbor.

Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín

Tel.: 043 281 7594
Fax: 043 586 2457
E-mail: skdk@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Dolný Kubín)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra:
Ing. Jela Sahatqijová

Zoznam katastrálnych území v okrese Dolný Kubín.