Správa katastra Čadca

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Čadca a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor.

Podjavorinskej 2576, 022 01 Čadca

Tel.: 041 281 7554
Fax: 041 433 4773
E-mail: skca@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Čadca)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra
Ing. Vladimír Janík

Zoznam katastrálnych území evidovaných na Správe katastra Čadca.