Správa katastra Bytča

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Bytča a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor.

Zámok č. 104, P.O.Box 41, 014 01 Bytča

Tel.: 041 281 7534
Fax: 041 552 1666
E-mail: skby@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Bytča)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľka Správy katastra
Ing. Miroslava Kružliaková

Zoznam katastrálnych území evidovaných na Správe katastra Bytča.