Správa katastra Žiar nad Hronom

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Žiar nad Hronom a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor.

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom

Tel.: 045 281 9921
Fax: 045 671 6597
E-mail: skzh@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Žiar nad Hronom)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľka Správy katastra:
Ing. Mária Kováčová

Zoznam katastrálnych území v okrese Žiar nad Hronom.