Správa katastra Krupina

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Krupina a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Krupina, katastrálny odbor.

Ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina

Tel.: 045 281 9761
Fax: 045 55 11 698
E-mail: skka@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Krupina)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra:
Ing. Jozef Daniel

Zoznam katastrálnych území v okrese Krupina.