Archív kategorií: Katastrálny úrad Banská Bystrica

Katastrálny úrad Banská Bystrica

Správa katastra Banská Bystrica

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Banská Bystrica a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor.

Nám. Ľ. Štúra 1 , 974 05 Banská Bystrica
Doručovacia adresa pre Správu katastra Banská Bystrica je Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Podateľňa a klientske centrum pre poskytovanie údajov je Československej armády 7, 974 01 Banská Bystrica

Tel:
048 281 96 62 – Nám. Ľ. Štúra 1
048 281 96 79 – ul. ČSA 7 – podateľňa a registratúra
048 281 96 87 – ul. ČSA 7 – odd. technické, dokumentácie a poskyt. informácií
Fax: 048 413 24 35
E-mail: kubb@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Banská Bystrica)
Pokračovať v čítaní