Správa katastra Lučenec

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Lučenec a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Lučenec, katastrálny odbor.

M. Rázusa 32, 984 01 Lučenec

Tel.: 047 281 9781
Fax: 047 432 1123
E-mail: sklc@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Lučenec)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra:
Ing. Miroslav Apjár

Zoznam katastrálnych území v okrese Lučenec.