Správa katastra Humenné

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Humenné a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor.

Štefánikova 18, 066 01 Humenné

Tel.: 057 281 8625
Fax: 057 775 4281
E-mail: skhe@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Humenné)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra:
JUDr. Alena Vysočanská

Zoznam katastrálnych území v okrese Humenné.