Správa katastra Bardejov

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Bardejov a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Bardejov, katastrálny odbor.

Dlhý rad 16, P.O. BOX 161, 085 01 Bardejov

Tel.: 054 281 8605
Fax: 054 470 6269
E-mail: skbj@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Bardejov)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riadieľ Správy katastra:
Ing. Marek Sviatkovský

Zoznam katastrálnych území v okrese Bardejov.