Správa katastra Trebišov, pracovisko Kráľovský Chlmec

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Trebišov, pracovisko Kráľovský Chlmec a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Trebišov, pracovisko Kráľovský Chlmec, katastrálny odbor.

Hlavná č. 105, 077 01, Kráľovský Chlmec – Pracovisko správy katastra v Trebišove
Tel: 056 281 8421
Fax: 056 628 0312
E-mail: skch@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Kráľovský Chlmec)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Vedúca pracoviska:
Ing. Mária Bajuszová

Zoznam katastrálnych území v okrese Trebišov.