Správa katastra Trebišov

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Trebišov a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Trebišov, katastrálny odbor.

Správa katastra Trebišov
Námestie mieru č. 804, 075 01, Trebišov

Tel.: 056 281 8401
Fax: 056 672 7371
E-mail: sktv@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Trebišov)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľka Správy katastra:
Ing. Iveta Lešková

Zoznam katastrálnych území v okrese Trebišov.