Správa katastra Sobrance

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Sobrance a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Sobrance, katastrálny odbor.

Hollého č. 18, 073 01 Sobrance

Tel.: 056 281 8361
Fax: 056652 3816
E-mail: skso@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Sobrance)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľka Správy katastra:
Ing. Ján Sklár

Zoznam katastrálnych území v okrese Sobrance.