Správa katastra Spišská Nová Ves

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Spišská Nová Ves a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Spišská Nová Ves, katastrálny odbor.

Markušovská cesta č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: 053 281 8221
Fax: 053 442 5144
E-mail: sksn@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Spišská Nová Ves)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra:
Ing. Gabriela Oravcová

Zoznam katastrálnych území v okrese Spišská Nová Ves.