Správa katastra Rožňava

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Rožňava a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Rožňava, katastrálny odbor.

Jarná č. 2, 048 01 Rožňava

Tel.: 058 281 8341
Fax: 058 732 6285
E-mail: skrv@skgeodesy.sk

(kataster nehnuteľností Rožňava)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra:
Ing. Judita Plačková

Zoznam katastrálnych území v okrese Rožňava.