Správa katastra Michalovce, pracovisko Veľké Kapušany

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Michalovce, pracovisko Veľké Kapušany a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Michalovce, pracovisko Veľké Kapušany, katastrálny odbor.

Námestie I. Doboóa č. 4, 079 01 Veľké Kapušany
Tel.: 056 281 8293
Fax: 056 6383065
E-mail: skkp@skgeodesy.sk

(kataster nehnuteľností Veľké Kapušany)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Vedúca pracoviska:
Ing. Ibolya Belázová

Zoznam katastrálnych území v okrese Michalovce.