Správa katastra Žarnovica

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Žarnovica a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Žarnovica, katastrálny odbor.

Bystrická 467, 966 81 Žarnovica

Tel.: 045 281 9914
Fax: 045 681 3719
E-mail: skzc@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Žarnovica)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra:
JUDr. Marcela Chovanová

Zoznam katastrálnych území v okrese Žarnovica.