Správa katastra Zvolen

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Zvolen a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Zvolen, katastrálny odbor.

Študentská 12, 960 01 Zvolen

Tel.: 045 281 9881
Fax: 045 532 0708
E-mail: skzv@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Zvolen)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra:
Ing. Milan Mészáros

Zoznam katastrálnych území v okrese Zvolen.