Správa katastra Veľký Krtíš

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Veľký Krtíš a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Veľký Krtíš, katastrálny odbor.

Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš

Tel.: 047 281 9861
Fax: 047 483 0171
E-mail: skvk@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Veľký Krtíš)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľka Správy katastra:
Ing. Zuzana Kelementová

Zoznam katastrálnych území v okrese Veľký Krtíš.