Správa katastra Revúca

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Revúca a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Revúca, katastrálny odbor.

Remeselnícka 1, 050 01 Revúca

Tel.: 058 281 9821
Fax: 058 442 1621
E-mail: skra@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Revúca)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra:
JUDr. Janette Egedová

Zoznam katastrálnych území v okrese Revúca.